Khuyến khích các Khoa, Phòng báo cáo Sự cố Y khoa

Hôm nay: 11-05-2024 2:00:37 PM

      Bất kỳ một thành quả khoa học nào được phát minh cũng tiềm ẩn những mặt trái của nó mà con người phải luôn tìm mọi cách để khắc phục, đó là các tai biến xảy ra trong và sau các quá trình chẩn đoán và điều trị, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là các “sự cố y khoa”. Hiện văn hóa về sự cố y khoa đã thay đổi từ đổ lỗi, quy kết sang báo cáo và phòng ngừa các lỗ hổng để cải tiến đảm bảo an toàn cho người bệnh.

      Bác sĩ, nhân viên y tế với mục tiêu “trước hết là không gây hại cho bệnh nhân”, chẳng ai mong muốn các sự cố y khoa xảy ra, nhưng thực tế thì nó vẫn cứ xảy ra ở mọi quốc gia cho dù có nền y tế đang rất phát triển. Cách tốt nhất để giúp người bệnh, là y tế phải chủ động đối mặt với sự cố, bằng cách hiểu thật sâu sắc về nó, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn và khắc phục sự cố.  

     An toàn người bệnh là mục tiêu cuối cùng của các cải tiến chất lượng bệnh viện.  

    Sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

    Trong vòng 12 tháng của năm 2023 bệnh viện ghi nhận được 10 sự cố y khoa được báo cáo do nhân viên y tế tự nguyện báo cáo. Một số kết luận chính về thực trạng báo cáo sự cố y khoa trong nghiên cứu chúng tôi xin được tóm tắt như sau:

    Điều dưỡng, NVYT thuộc chuyên môn khối nội là đối tượng thực hiện báo cáo chiếm tỷ lệ cao nhất và 100% báo cáo tự nguyện;

    Thời gian xảy ra sự cố thường vào buổi sáng trong ngày, các ngày cuối  tuần;

    Các sự cố y khoa liên quan đến thủ thuật/ quy trình/ Phương pháp điều trị chiếm tỷ lệ cao 60%, so với các SCYK về kê đơn sai, sai liều thuốc, trang thiết bị hỏng, cơ sở hạ tầng (10%).

     Nguyên nhân gốc rễ ở sự cố thủ thuật/ quy trình/ Phương pháp điều trị là do NVYT chưa thực hiện đúng quy trình nhập máy, chưa thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh (chỉ định sai vị trí đau), chưa cập nhật đúng phác đồ điều trị, thiếu đối chiếu thông tin y tế, thiếu kiểm tra giám sát, đối chiếu, tổng kết thông tin ra viện và nhất là không chặt chẻ trong công tác điều trị.

       Với số lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, triển khai các kỹ thuật mới, cơ sở hạ tầng còn đang được xây dựng ( đầu năm 2024 hoàn thành); trước hoàn cảnh đó, tập thể cán bộ nhân viên trong bệnh viện, các khoa phòng đều nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, thiết lập các quy trình làm việc, có chế độ giám sát thường xuyên: giám sát của lãnh đạo, giám sát lẫn nhau để phòng tránh các sự cố đáng tiếc; Tạo ra nhiều bảng kiểm trong mọi thao tác để đảm bảo quy trình được thực thi một cách có trách nhiệm, hiệu quả cao, tránh nhầm lẫn. Việc báo cáo sự cố y khoa đã được tổ Quản lý chất lượng triển khai thông qua 2 hình thức: Phiếu báo cáo sự cố y khoa, nhập lên hệ thồng trực tuyến.

     Một số giải pháp can thiệp để khắc phụ và phòng ngừa Sự cố y khoa:

     - Thực hiện nghiêm túc các bảng kiểm và giám sát sự tuân thủ.

     - Thực hiện đúng quy định trong thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án.

     - BS, ĐD cần tuyên truyền, giáo dục sự khỏe người bệnh và người nhà người bệnh để họ có kiến thức và kỹ năng, cùng tham gia vào các quy trình điều trị và các quyết định điều trị. Tăng cường sự tương tác giữa nhân viên, người bệnh và người nhà giúp đảm bảo các thông tin được hiểu đúng và giúp nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc.

      Báo cáo sự cố y khoa là vấn đề khó cho người cần thiết phải báo cáo sự cố khi xảy ra một cách kịp thời tại bệnh viện; Chúng ta cần có cách tiếp cận khác hơn, để khuyến khích NVYT, người lao động trực tiếp hay gián tiếp tự nguyện, mạnh dạn vượt qua các rào cản về khiển trách, phê bình, kỷ luật, thi đua; nhất là vượt qua chính bản thân mình để đưa sự cố y khoa ra phân tích làm sáng tỏ, để tránh “bỏ sót”, lặp lại gây tổn hại đến người bệnh./.

                                                                                                     Ths Bs Huỳnh Văn Mạnh-Phòng KHNV


Tin liên quan