Quy định Xét thi đua – Khen thưởng

Hôm nay: 11-05-2024 3:34:43 PM

Quyết định số 227/QĐ-TTYT về việc ban hành quy định Xét thi đua - Khen thưởng của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

TTYT_227-2015_ThiDuaKhenThuong


Tin liên quan