Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Hôm nay: 23-11-2023 5:06:25 PM

       Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chọn chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm” với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

       Nhằm triển khai hưởng ứng Quốc gia Phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 11/QGPCTT ngày 24/4/2023. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm y tế quận Thanh Khê tiến hành tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tế tại đơn vị. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng trong tháng 5/2023, tập trung trong Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai từ ngày 15/5/2023-22/5/2023.

                                                 

       Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5/2023.

       Mời xem nội dung tại đây: Công văn số 11/QGPCTTCông văn số 2052/SYT-NVY 

2052-nvy.signedw

       Khẩu hiệu tuyên truyền chọn trong các khẩu hiệu sau đây:

       - Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2023.

       - Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

       - Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai.

       - Cảnh báo sớm để chủ động phòng, chống thiên tai.

       Về tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia được Ban Chỉ đạo cập nhật tại địa chỉ sau:     https://drive.google.com/drive/folders/1rIaQ6PQqIi7nDkiKJ9csE22r1Xx-36PY?usp=sharing

 


Tin liên quan