Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Hôm nay: 12-07-2024 4:59:37 PM

Thực hiện công văn số 3193/SYT-KHTC ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.

         I-Speed by VNNIC (i-Speed) là ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát triển; Ứng dụng i-Speed giúp người dùng Internet Việt Nam có thể tự kiểm tra, đánh giá tốc độ truy cập Internet qua các thông số: tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), độ trễ (Ping, Jitter). Trên cơ sở dữ liệu thu thập được các doanh nghiệp sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng để cung cấp chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu đáp ứng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của địa phương và trên toàn quốc.

        Trung tâm Y tế thực hiện phổ biến đến cán bộ, viên chức, người lao động (có sử dụng điện thoại thông minh truy nhập Internet) của đơn vị mình biết và cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền, vận động hoặc hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed, qua đó nâng cao số lượng điểm đo, mẫu đo được rộng rãi, góp phần đánh giá chất lượng dịch vụ internet băng rộng cố định, băng rộng di động trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, góp phần phát triển và nâng cao hạ tầng số của địa phương.

         Cài đặt ứng dụng i-Speed trên điện thoại thông minh theo 2 cách: 

Cách 1: Cài đặt từ phần mềm QR code:

anh tin bai

Cách 2: Cài đặt phần mềm từ kho ứng dụng (Store)

anh tin bai

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NHƯ SAU:

 Bước 1: Tải ứng dụng i-Speed

anh tin bai

Bước 2: Mở ứng dụng lên, cho phép quyền truy cập vị trí của ứng dụng. Tại màn hình chính, nhấn Thực hiện đo để bắt đầu.

anh tin bai

Bước 3: Quá trình đo sẽ được diễn ra ngay lập tức. Các thông số về chất lượng truy cập Internet bao gồm tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), tham số thể hiện thời gian trễ truy cập (Ping) và tham số thể hiện chất lượng, mức độ ổn định của kết nối Internet (Jitter).

anh tin bai
                                                                                                                                                     Theo Tổ T3G

Tin liên quan