Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Hôm nay: 31-07-2021 1:52:29 PM

        Thực hiện Công văn số 187/SYT-VP ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nằng về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;

        Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị; Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020: Tải văn bản tại đây

67-TTYT.signed-KH-CCHC2020


Tin liên quan