THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Hôm nay: 30-07-2021 6:08:54 AM

         Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
1. Tiêu chuẩn
         Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

2. Điều kiện
a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
         Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo kế hoạch này.
II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN
         42 vị trí
(Theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021).
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
         Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Thang điểm: 100 điểm
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi không có quá 15 phút chuẩn bị).
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 trong trường hợp tổ chức thi bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian
         Thời gian thực hiện việc quy trình tuyển dụng cụ thể như sau:

a) Ngày 25/5/2021: Thông báo kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ website: http://soyte.danang.gov.vn/, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tại địa chỉ website: http://trungtamytethanhkhe.com và tại bảng niêm yết trụ sở cơ quan Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, địa chỉ K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
b) Ngày 25/5/2021 đến ngày 23/6/2021: Phát hành, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ dự tuyển (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).
c) Ngày 08/7/2021: Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 tại trụ sở Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
d) Ngày 14/7/2021: Các thí sinh đủ điều kiện tập trung tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để nghe hướng dẫn và phổ biến quy chế xét tuyển.
đ) Dự kiến ngày 22/7/2021 đến 23/7/2021 tổ chức xét tuyển. Nếu thời gian có gì thay đổi Trung tâm Y tế quận Thanh Khê sẽ thông báo lại tại địa chỉ website: http://trungtamytethanhkhe.com vào ngày 14/7/2021.
e) Tổ chức xét tuyển và tổng hợp kết quả xét tuyển: Sau ngày kết thúc tổ chức xét tuyển;
f) Niêm yết công khai điểm kết quả xét tuyển tại bảng niêm yết và trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê: Sau khi hoàn thành việc tổng hợp.
g) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, Hội đồng xét tuyển viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển.
h) Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 10 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt.
2. Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
V. THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Từ ngày 25/5/2021 đến hết ngày 23/6/2021
(trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

          (Đính kèm Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển)
VI. ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
         Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà 
Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Số điện thoại: 0236.6256.179.
         Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website:
http://trungtamytethanhkhe.com hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Số điện thoại: 0236.6256.179./.

Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải văn bản tại đây.

Thông báo  tuyển dụng của TTYT: Tải văn bản tại đây.

 Quyết định phê duyệt tuyển dụng của Sở Nội vụ TPĐN: Tải văn bản tại đây.


Tin liên quan

 • Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-TTYT ngày ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về công tác cải cách […]

 • Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê do dịch bệnh Covid-19

          Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021;         Căn cứ Thông báo […]

 • Bản tin số 23 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 20/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân H.T.T.T (BN 4764) Thông tin chung – Họ và tên: H.T.T.T    […]

 • Bản tin số 22 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 19/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân C.T.N (BN 4570) a) Thông tin chung – Họ và tên: […]

 • Bản tin số 20 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 17/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân L.N.B.Q (BN 4250) a) Thông tin chung – Họ và tên: […]

 • Bản tin số 19 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 16/5/2021, cụ thể: 1. Trường hợp bệnh nhân L.M.P (BN 4119) a) Thông tin chung: – Họ và […]

 • Bản tin số 16 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 13/5/2021, cụ thể: Trường hợp bệnh nhân T.L.B (BN3689) a) Thông tin chung – Họ và tên: T.L.B- […]

 • Bản tin số 08 năm 2021 của Tiểu ban truyền thông

  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng ngày 08/5/2021, cụ thể: 1. Trường hợp bệnh nhân N.Đ.K a) Thông tin chung – Họ và tên […]