Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Hôm nay: 04-08-2021 10:27:22 PM

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018

I. Nhu cầu tuyển dụng: 

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xét tuyển 84 viên chức, theo bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí kèm theo.

II.Hình thức xét tuyển: 

Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

409-TTYTTK-TBxettuyenvienchuctaiTTYTQTKnam2018

Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức năm 2018:

Bangthongkenhucauvamotavitrituyendungvienchuc_2018

Kế hoạch tuyển viên chức năm 2018:

347-TTYTTK-KHxettuyenvienchucthuocTTYTTK_2018

 

 


Tin liên quan