Triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2023

Hôm nay: 11-05-2024 5:28:42 AM

Thực hiện Kế hoạch số 1699/KH-TTKSBT ngày 10/10/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nằng về việc tổ chức triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2023.

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

 1. Chủ đề và thông điệp tuyền thông Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2023

Chủ đề Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển (DD&PT) năm 2023 là “Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”, với các thông điệp truyền thông sau:

 • Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường bảo đảm đa dạng, cân đối,

đủ dinh dưỡng;                            h5o*

 • Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ;
 • Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong chế biến và bảo quản. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng;
 • Sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt. Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.
 • Toàn dân sử dụng hiệu quả nguồn nước để góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường!
 1. Các hoạt động cụ thể
 2. a) Tuyến quận
 • Lập kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ DD&PT năm 2023 trên địa bàn quận Thanh Khê.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông, treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ DD&PT, bắt đầu từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 23/10/2023.
 • Kết hợp với các chường trình: Y tế trường học, Vệ sinh môi trường, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, An toàn vệ sinh thực phẩm.Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, tư vấn dinh dưỡng học đường, dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh
  nguồn nước, vệ sinh môi trường...; nâng cao chất lượng các hoạt động dinh dưỡng tiết chế tại các Khoa lâm sàng trực thuộc Trung tâm Y tế.

- Giám sát, hỗ trợ tuyến phường triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ DD&PT năm 2023.

 • Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố trước ngày 10/11/2023.
 1. b) Tuyến phường
 • Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND phường hỗ trợ nhân lực, kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ DD&PT năm 2023 trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp như: truyền thông lưu động, treo băng rôn, áp phích tại đơn vị, điểm công cộng. bắt đầu từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 23/10/2023.
 • Tăng cường hoạt động tư vấn về dinh dưỡng nhất là cho phụ nữ mang thai và người chăm sóc trẻ thông qua việc áp dụng các gói tư vấn dinh dưỡng theo mô hình phòng tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ “Mặt trời bé thơ”.
 • Theo dõi và quản lý tốt trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng để tư vấn, hướng dẫn người nhà cách chăm sóc, phục hồi dinh dưỡng cho trẻ.
 • Tổng hợp báo cáo các hoạt động về Khoa YTCC - DD&ATTP trước ngày 30/10/2023.                                     

Trên đây là kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển năm 2023, đề nghị các khoa, phòng có liên quan và các trạm Y tế triển khai thực hiện..?

Tải file tại đây:

KH 950-TTYT TUẦN LỄ DDPT Đã ký


Tin liên quan