Kế hoạch: Hội thi “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” và “Quy tắc ứng xử” năm 2017

Hôm nay: 11-05-2024 6:41:21 AM

I. HÌNH THỨC THI, SỐ LƯỢNG ĐỘI THI

 1. Hình thức:
 • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
 • Trả lời câu hỏi tự luận
 • Xử lý tình huống
 1. Số lượng đội thi: 05 đội (mỗi đội 05 thành viên và có ít nhất 01 thành viên là Nam)
  • Đội liên tổ công đoàn khối Hành chính
  • Đội liên tổ công đoàn hệ Nội
  • Đội liên tổ công đoàn hệ Ngoại
  • Đội liên tổ công đoàn khối Cận lâm sàng
  • Đội liên tổ công đoàn khối Cộng đồng

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THI

Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 20/10/2017 tại Hội trường Bệnh viện

Kế hoạc cụ thể :

22-CĐTTYT-hoithidoimoiphongcachthaidophucvucuaCBYTvaquytacungxunam2017


Tin liên quan