Vận động cán bộ tham gia buổi “Hiến máu tình nguyện”

Hôm nay: 12-05-2024 6:42:57 PM

          Thực hiện công văn số 68/CĐN-CV ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Công đoàn Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng về việc hưởng ứng "Ngày hiến máu tình nguyện" của CNVCLĐ ngành Y tế năm 2018;

          Để lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9;

          Ban thường vụ Công đoàn Trung tâm Y tế quận Thanh Khê đề nghị các tổ công đoàn trực thuộc phối họp với khoa, phòng, đội, trạm Y tế vận động đoàn viên công đoàn, CBVC và người lao động trong đơn vị tham gia buổi Hiến máu tình nguyện năm 2018 do Công đoàn Ngành Y tế TP Đà Nẵng tổ chức. Nội dung cụ thể :

    • Thời gian tổ chức Buổi hiến máu : 07 giờ 00, ngày 18/8/2018 (Thứ bảy)
    • Địa điểm : Bệnh viện Đà Nẵng (124 Hải Phòng, Đà Nẵng)
    • Phương tiện đi lại: Trung tâm Y tế sẽ bố trí xe đưa, đón CBVC tại TTYT

Nội dung chi tiết:

30-CDTTYT-vandongCBVCthamgiabuoihienmautinhnguyen


Tin liên quan