Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện quý I năm 2024

Hôm nay: 11-05-2024 3:01:50 PM

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 2. Thời gian: Từ ngày 09/4/2024 đến 10/4/2024.
 3. Địa điểm: Tại các khoa phòng thuộc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.
 4. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG
 5. Nội dung:

- Kiểm tra theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0 năm 2016 của Bộ Y tế.

- Đánh giá cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp theo Quyết định 5959/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc TTYT.

 1. Đoàn kiểm tra: Thành phần Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 332/KH-TTYT ngày 27 tháng 03 năm 2024.

III. KẾT QUẢ (Có bảng tổng hợp đính kèm).

 1. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VÀ KHẮC PHỤC
 2. Nhận xét kiến nghị

1.1. Ưu điểm

- Các khoa chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra.

- Đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng riêng từng khoa.

- Có chuẩn bị tài liệu minh chứng tiêu chí, phân công người phụ trách.

- Về bảng điểm đánh giá xanh - sạch - đẹp, 8/8 đạt điểm khá trở lên.

- Có 12 đề tài nghiên cứu khoa học, 08 sáng kiến cải tiến, 04 áp dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh.

1.2. Nhược điểm

 1. a) Điều kiện cơ sở vật chất

- Nhà vệ sinh bị hỏng (02 cái) tại khoa Nội-Truyền nhiễm.

- Chuông gọi NVYT vị trí cửa chính tại khoa Ngoại - Sản bấm gọi không hoạt động.

 1. b) Hoạt động chuyên môn

- Hồ sơ bệnh án chưa ghi đầy đủ mã ICD và các thông tin đúng theo Thông tư 130/TT-BYT (Khoa Nội-Truyền nhiễm).

- Chưa có cập nhật phác đồ điều trị mới 2024 (Khoa Nội-Truyền nhiễm, Khoa Ngoại - Sản, Khoa LCK)

- Bảng kiểm quy trình kỹ thuật bác sĩ chưa đạt: (Khoa Nội-Truyền nhiễm, khoa CĐHA-XN, Khoa Ngoại- Sản).

- Giao ban điều dưỡng tại khoa chưa thể hiện trong sổ giao ban điều dưỡng khoa, chưa đảm bảo thông tin cung cấp đủ 100% điều dưỡng tại khoa (Khoa LCK, Khoa Nội-Truyền nhiễm).

          - Tổ chức họp hội đồng người bệnh không thường xuyên (tháng 3 không họp). Chưa thực hiện đi buồng hàng ngày và ghi nhận vào sổ đi buồng (Khoa YHCT- PHCN, Khoa Nội-Truyền nhiễm).

            - Ghi chép Phiếu chăm sóc người bệnh trong HSBA: Phiếu chăm sóc người bệnh nhận định tình trạng bệnh không sát với chẩn đoán bệnh của bác sĩ, ghi chăm sóc không khớp, không thể hiện chế độ ăn cụ thể như y lệnh (Khoa Nội-Truyền nhiễm).

- Hoạt động 5S các khoa có kế hoạch nhưng thực hiện chưa hiệu quả, chưa chủ động thực hiện 5S để làm tăng chất lượng khám chửa bệnh tại khoa. Chưa vệ sinh sạch sẽ (Khoa Nội-Truyền nhiễm), chưa sắp xếp đúng vị trí (Khoa LCK).

 1. c) Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn

           Khoa Ngoại-Sản: Chưa có sổ giao dụng cụ hấp, vệ sinh phòng thay đồ kỹ thuật viên chưa đạt.

 1. d) Hoạt động dinh dưỡng và tiết chế

Các khoa phòng ghi chưa đầy đủ thông tin phiếu đánh giá, tái đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân.

Chưa điền đầy đủ phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng khi bệnh nhân vào viện trong vòng 36 giờ, chưa ghi đúng chế độ ăn phù hợp với bệnh (Khoa Nội-Truyền nhiễm). Chưa ghi đúng mã số chế độ ăn của trẻ em (Khoa Ngoại- Sản).

 1. e) Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện

- Tỷ lệ cán bộ quản lý tham gia khóa đào tạo liên tục < 20%.

- Chưa tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên y tế.

-  Chưa tiến hành khảo sát hài lòng nhân viên y tế.

 1. g) Hoạt động cải tiến chất lượng

Đa số các khoa chưa xây dựng chỉ số chất lượng đặc trưng. Chưa xây dựng đề án cải tiến chất lượng tại khoa Nội - Truyền nhiễm.

 1. Phương hướng khắc phục

- Các khoa: Tăng cường áp dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Khắc phục những vấn đề tồn đọng Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật chuyên môn. Cập nhập phác đồ điều trị mới.

- Phòng KHNV: kiểm tra giám sát vấn đề ghi chép hồ sơ bệnh án, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư 130/TT-BYT.

- Phòng TCHC: tìm giải pháp khắc phục các vấn đề về cơ sở vật chất.

- Phòng Điều dưỡng: tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ các khoa khắc phục những tồn động của công tác chăm sóc người bệnh; kiểm tra thường xuyên và đột xuất đảm bảo công tác xanh - sạch - đẹp trong bệnh viện.

          - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế.

        Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện quý I năm 2024 của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê./.

        Tải file: Báo cáo CLBVQ1, Bảng điểm

438.BC.TTYT.signed.signed.signed.signed (1)

Bang diem quy I.signed.signed

 


Tin liên quan