Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng

Hôm nay: 23-05-2024 11:20:42 AM

 

Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 4363/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 05/07/2016 Ngày xuất bản 05/07/2016
Ngày hiệu lực   Ngày hết hiệu lực  
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố Cơ quan ban hành

UBND thành phố Đà Nẵng

Tải văn bản: tại đây

 


Tin liên quan