TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

Hôm nay: 11-05-2024 3:01:20 PM

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Tiêu chí của Hệ thống là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất.

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng

 1. Dành cho Lãnh đạo: tải văn bản tại đây
 2. Dành cho văn thư: tải văn bản tại đây
 3. Dành cho chuyên viên: tải văn bản tại đây

Tin liên quan

 • Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

 • Thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ

  Quyết định số     /QĐ-TTYT về việc ban hành thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

 • Quy định hoạt động của hòm thư góp ý

  Quyết định số 231/QĐ-TTYT về việc ban hành Quy định hoạt động của hòm thư góp ý của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

 • Chế độ nâng lương thường xuyên

  Quyết định số 229/QĐ-TTYT về việc Quy định thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, phục cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chứa và lao động hợp đồng của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung […]

 • Quy trình bổ nhiệm

  Quyết định số 228/QĐ-TTYT về việc ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBVC lãnh đạo, quản lý của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

 • Quy định Xét thi đua – Khen thưởng

  Quyết định số 227/QĐ-TTYT về việc ban hành quy định Xét thi đua – Khen thưởng của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

 • Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

  Quyết định số 227/QĐ-TTYT về việc ban Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

 • Quy trình triển khai thực hiện cái văn bản

  Quyết định số 226/QĐ-TTYT về việc ban hành quy trình triển khai thực hiện cái văn bản của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau: