Thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Hôm nay: 11-05-2024 2:54:28 AM

Quyết định số     /QĐ-TTYT về việc ban hành thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ngày 25 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

TTYT_22812015_TP_LuuTruHS


Tin liên quan