KẾ HOẠCH : TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 6- NĂM 2016

Hôm nay: 11-05-2024 7:21:28 AM

Thực hiện kế hoạch số 1235/KH-SYT ngày 06/6/2016 của Sở y tế thành phố Đà Nẵng và công văn số 82/ GDSK-KH ngày 10/6/2016 của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng về việc: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết lần thứ 6 năm 2016.
 
Trung tâm y tế quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết lần thứ 6 năm 2016 trên địa bàn quận Thanh Khê như sau:
 
I/ MỤC ĐÍCH:
 
1-Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc tự phòng bệnh và tăng cường sự phối hợp của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể trong phòng chống dịch Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika.
 
2- Nâng cao nhận thức , trách nhiệm và phát huy nguồn lực của cộng đồng trong hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết lồng ghép với phòng chống bệnh do vi rút Zika.

Tin liên quan